Menu

Menu

ForsideElitehåndboldKalenderNyhederTestTestgalleryvejviser
Ansager
Foto:

Ansager Dambrug nedlagt - og maskinerne er kørt i stilling

Det forhindrer ikke, at vi sammen med kommunen kan få et perfekt projekt op at køre

Naturstyrelsen har i august 2016 opkøbt vandindtagningen ved Ansager Mølles Dambrug. Dette indebærer, at dambruget helt nedlægges og opstemningen ved Ansager vandmølle forlægges, hvorved »Den gamle Vandmølle« ikke længere vil modtage vand fra åen. Ansager Å’s forløb bibeholdes næsten uændret, i stedet etableres et stryg på strækningen mellem dambrugets begyndelse mod øst og til udløb i åen ved øen, således at der opnåes et gennemsnitligt fald på 3‰.

Med dambrugets centrale beliggenhed i Ansager By, er der et stort ønske om, at arealet kan udlægges som et rekreativt område for byen. Dette vil betyde et stort frirum helt tæt på byens centrum, samt selvfølgelig give en øget herlighedsværdi for de tilliggende boligområder ved Egedalen og Præstevangen/Åparken.

En arbejdsgruppen bestående af Ansager Byudvikling, Ansager Borgerforening samt lodsejerne har udarbejdet et forslag til dambrugsarealets anvendelse, som vil binde de to byområder sammen og skabe et naturskønt rekreativt område. Vi kalder projektet NaturPark Ansager.

Klik på kortet for stort kort

Hent som PDF: Heinos tegning

Vi forstiller os. at et begrænset vandindtag fra Ansager Å føder de tre søer, som kobles sammen ved at genanvende dele af de gamle kanaler på dambruget. Vandet ledes efter søerne ud via eksisterende opstemning (kaffeåen).

Området tilplantes så det er nemt at vedligeholde, og der etableres stier rundt om søerne, bænkesæt mv. Der projekteres med en broforbindelse mellem Egedalens østlige ende og NaturPark Ansager.

Projektet er nu forelagt kommunen, der skal lave en myndighedsvurdering af forslaget. Endvidere er projektet betinget af, at der findes en løsning på opkøb eller leje af arealet fra lodsejerne.

Vi er fra arbejdsgruppen meget opsatte på at få etableret et fantastisk rekreativt område, næsten midt i byen.

Projektgruppen

Hent PDF med flere oplysninger: Projektbeskrivelse

lørdag 19 nov 2016 - Karsten Madsen