Menu

Menu

ForsideElitehåndboldFacebookKalenderNyhederTest af guideTest af emnegalleryTest af gallerivejviser
Foto:

Natur og Kulturforening

Oplevelser ude og inde

AdresseNatur og Kulturforening
6823 Ansager

Foreningens formål er at bygge bro, samle og samarbejde med lokale kulturaktører om at fremme og styrke lokalsamfundets udbud af kulturelle og kreative aktiviteter, der i mangfoldighed tilgodeser alle borgere i Ansager og Omegn.

Ansager Natur- & Kulturforening arbejder for at understøtte fællesskaber på tværs af frivillige borgerorganisationer, lokale foreninger, kulturaktører og kulturinstitutioner, samt skabe rammer, der støtter og stimulerer udviklingen af et bredt og varieret kulturliv.

Ansager Natur- & Kulturforening lægger, i sit arbejde med at fremme kvaliteten og udbuddet af kulturtilbud og oplevelser i naturen, ikke alene vægt på arrangementer hvor borgerne har rollen som publikum, men også på tiltag, der fremmer borgernes, herunder bl a børn og unges egne muligheder for at udfolde sig i aktive fællesskaber.

Ansager Natur- & Kulturforening vil som medlem af Varde Kommunes Kulturelle Råd medvirke til at fremme og styrke Varde Kommunes Kultur & Fritidsudvalgs visioner om at skabe og sikre et mangfoldigt og varieret kulturliv for borgere og turister i hele Varde Kommune.